Nová zelená úsporám 2013 – Bez dotace

ilustrační obrázek Vzhledem k administrativní složitosti dotačního projektu Nová Zelená Úsporám jsme se rozhodli poskytnout Vám možnost získat „dotaci“ jednodušší cestou. Po dobu trvání projektu Nová Zelená Úsporám poskytujeme slevu na zateplení rodinných domů ve výši 20%. Datum ukončení akce je 29.11.2013. Rozhodujícím faktorem pro uznání slevy je podpis smlouvy. Realizace je možná i v příštím kalendářním roce vzhledem ke klimatickým podmínkám, kde technologický postup nedovoluje provádění vnějšího kontaktního zateplovacího systému v teplotách pod +5 °C. Rozhodnutí, zda-li využít dotaci, či slevový systém naší společnosti je zcela na Vás. Před Vaším rozhodnutím však doporučujeme přečíst si stránku Kompletní postup.

Aktuálně provádíme:
Úprava chodníků Nová Role
Pro město Nová Role jsou prováděny nové chodníky a přechody pro chodce...

Satrezidenc spol. s r.o., Dalovická 106/19, 360 04   Karlovy Vary
E-mail: info@satrezidenc.cz
Telefon: 733 733 087