Nová zelená úsporám 2013 – Náklady

ilustrační obrázek

Podoblast podpory D.1 – Zpracování odborného posudku

1. Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. projektové dokumentace a energetického posudku vč. průkazu energetické náročnosti budovy) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků.
2. Maximální výše podpory v této podoblasti činní 10 000 Kč.

Podoblast podpory D.2 - Zajištění odborného technického dozoru

1. Podpora se poskytuje na zabezpečení odborného technického dozoru stavebníka a na zpracování závěrečné zprávy s výrokem o kvalitě provedení opatření.
2. Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč.

Podoblast podpory D.3 – Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy

1. Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. projektové dokumentace a energetického posudku vč. průkazu energetické náročnosti budovy) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků. Podpora se vztahuje také na výdaje na uskutečnění měření průvzdušnosti obálky (blower door test) nebo na zajištění odborného technického dozoru stavebníka.
2. Maximální celková výše podpory v této podoblasti činí 35 000 Kč.

Podoblast podpory D.4 – Zpracování odborného posudku

1. Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. zejména projektové dokumentace a energetického posudku) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků.
2. Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč.

Výpočet maximálních proplacených nákladů na práce spojené s nutnou přípravou podkladů k dotaci činí = 10 000 + 5 000 + 35 000 + 5 000 = 55 000,- Kč

Aktuálně provádíme:
Úprava chodníků Nová Role
Pro město Nová Role jsou prováděny nové chodníky a přechody pro chodce...

Satrezidenc spol. s r.o., Dalovická 106/19, 360 04   Karlovy Vary
E-mail: info@satrezidenc.cz
Telefon: 733 733 087