Nová zelená úsporám 2013 – Parametry žádosti

ilustrační obrázek 1) Žádosti o dotaci budou přijímány na základě Výzev zveřejněné MŽP, na rozdíl od minulého Zelená úsporám, kdy byly žádosti přijímány kontinuálně.

2) Zahájení příjmu žádosti aktuální 1. Výzvy Nové zelená úsporám začne 12.8.2013 v 10:00 hod. Ukončení příjmu žádostí vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 29.11.2013.

3) Žádost o dotaci může být podávána před začátkem realizace, v jejím průběhu nebo i po ukončení realizace, která proběhla po 1.1.2013. Dotace bude vyplacena vždy po ukončení realizace.

4) Žádost se podává elektronicky a to prostřednictvím online formulářů přístupných na internetových stránkách Programu. Po úspěšné elektronické evidenci je nutno písemnosti s dalšími přílohami doručit do 8 pracovních dní SFŽP.

5) Informační systém průběžně sleduje aktuální stav alokace pro danou Výzvu a v případě jejich vyčerpání upozorní žadatele, že alokace byla vyčerpána a evidenci neumožní.

6) Oprávněnými žadateli jsou vlastníci rodinných domů, a to jak fyzické, tak právnické osoby.

7) Nemovitost – rodinný dům musí být stavbou určenou pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Celková plocha nesmí přesáhnout 350 m2.

8) Maximální úhrnná výše podpory pro jeden subjekt je stanovena na 5 mil. Kč za celou dobu trvání Programu.

9) Mezi způsobilé výdaje nelze zařadit např. elektroinstalační práce, instalaci, úpravu či revizi systému ochrany proti škodlivým účinkům blesku, opravu, dodávku a montáž přídavných konstrukcí (např. zábradlí, sušáky na prádlo, anténní držáky a konzole apod.), vnější a vnitřní žaluzie nebo rolety, sítě proti hmyzu, vnitřní parapety, střešní krytina (neplní-li současně hydroizolační funkci), podlahová krytina (dlažba, koberce, plovoucí podlahy) apod.

Modelový příklad A – 30% dotace

Rodinný dům
Zateplení obvodového pláště : 150 000,- Kč
Výše dotace : 45 000,- Kč (max. 30% z celkových způsobilých výdajů)
Z vlastní kapsy: 105 000,- Kč

Modelový příklad B – 40% dotace

Rodinný dům
Zateplení obvodového pláště : 150 000,- Kč
Výše dotace : 60 000,- Kč (max. 40% z celkových způsobilých výdajů)
Z vlastní kapsy: 90 000,- Kč

Modelový příklad C – 55% dotace

Rodinný dům
Zateplení obvodového pláště : 150 000,- Kč
Výše dotace : 82 500,- Kč (max. 55% z celkových způsobilých výdajů)
Z vlastní kapsy: 67 500,- Kč

Aktuálně provádíme:
Úprava chodníků Nová Role
Pro město Nová Role jsou prováděny nové chodníky a přechody pro chodce...

Satrezidenc spol. s r.o., Dalovická 106/19, 360 04   Karlovy Vary
E-mail: info@satrezidenc.cz
Telefon: 733 733 087