Nová zelená úsporám 2013

Logo Nová zelená úsporám Od 12. srpna 2013 je znovu spuštěn dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013. Rozdíl mezi starým a novým dotačním programem je v časové omezenosti projektu a klasifikací vybraných objektů.

Naše společnost SATREZIDENC spol. s r.o. je zapsána v dotačním programu jako odborný dodavatel, čímž Vám umožňuje při realizaci zateplení naší společností zažádat o dotaci. Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie a efektivnímu využití zdrojů energie v rodinných domech. Bližší informace zjistíte v našich podsekcích.

V letošním roce se program zaměřuje především na rodinné domy, v dalších letech pak zřejmě dojde i na domy bytové či veřejné budovy. Příjem žádostí začal 12. srpna a skončí 29. listopadu tohoto roku. Pokud si chcete svůj dům zateplit, postavit nový s velmi nízkou energetickou náročností či vyměnit svůj zdroj tepla a získat na to štědrou státní dotaci, je třeba absolvovat poměrně složitý žádací proces.

Konkrétní výše podpory se přitom odvíjí podle dosažené energetické úspory.

Kdo může žádat

ilustrační obrázek Žádost mohou podat jak fyzické tak právnické osoby. První fáze dotačního programu Nová zelená úsporám se vztahuje na snížení energetické náročnosti budovy rodinných domů. Rodinným domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví; rodinným domem se nerozumí jiné stavby, např. určené pro rodinnou rekreaci nebo průmyslové stavby, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště. Naše společnost se zaměřuje především na zateplení fasád a střech, což odpovídá dotačnímu A (Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů) a také B (Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností).

Více informací zjistíte v dalších sekcích složky Nová zelená úsporám 2013.

Aktuálně provádíme:
Úprava chodníků Nová Role
Pro město Nová Role jsou prováděny nové chodníky a přechody pro chodce...

Satrezidenc spol. s r.o., Dalovická 106/19, 360 04   Karlovy Vary
E-mail: info@satrezidenc.cz
Telefon: 733 733 087